Hébreu Anglais Russe Français  

 


voir photos

IDTypeVilleNeighborhoodAdresseSuperficie (en m²)rez-de-Superficie (en m²)ÉtageChambresPrixImagemap
10535 Appartement à vendre Bet Chemech Ramat Bet Chemesh Alef Nachal Dolev 98 0 1 5 ₪ 2,450,000 5 Photos map
10490 Appartement à vendre Modiin Nofim 106 0 4 4 ₪ 2,270,000 3 Photos map